De basisprincipes van FlevolandAanvankelijk zee, meteen land. Dát kan zijn Flevoland. Daar waar heb je slechts dit mineraalwater over de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Op de voormalige zeebodem bevindt zich een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Flevoland is de thuishaven voor 401.200 inwoners en 630 windmolens op een oppervlakte aangaande 2.412 km2 aan land en drinkwater. Betreffende in totaal 6 gemeenten kan zijn Flevoland ons open ruimte betreffende strakke rangschikking. Welke open ruimte is vooral ingericht voor landbouw: 89 duizend hectare aan grote en efficiënt ingerichte percelen. Het bedrijfsleven krijgt eveneens volop ruimte om initiatieven te nemen die dromen en ambities waar kunnen maken.

Geschiedenis aangaande Flevoland


Flevoland mag dan de jongste provincie aangaande Nederland zijn, haar geschiedenis gaat verder terug dan een droogmaking over Zuiderzee. Op welke manier Flevoland 10.000 jaar geleden weet kan zijn voortkomen en op welke manier ze hoofdhaar huidige uiterlijk met een befaamde Zuiderzeewerken met grondlegger ir. Lely dankt, leest u dan ook op een webshop Canon betreffende Flevoland en op de site betreffende Tevens Flevoland.

Verhalen betreffende de pioniers


Het waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren die doelbewust kozen voor het harde leven in die allereerste jaren over een polders. Daar waren gering voorzieningen en men had elkander nodig om het nieuwe land gedaante te geven. Er bestaan tal over fascinerende verhalen over en aan personen welke hebben geleefd met de vroegere Zuiderzee, die hebben gewerkt met een drooglegging en welke wanneer 1e op het nieuwe land kwamen wonen. U leest deze ooggetuige-verhalen op het verhalenplatform Flevolands Geheugen.

Voortkomen over Flevoland wanneer provincie


Behalve dit droogmaken, ontginnen en inrichten betreffende het nieuwe land in de voormalige Zuiderzee, moest een andere polder vanzelfsprekend verder bestuurd geraken. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen is Flevoland sinds 3 januari 1986 officieel ingesteld indien twaalfde provincie aangaande ons land. Lelystad kan zijn een provinciale hoofdstad. Provincie Flevoland telt 6 gemeenten:

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

Flevoland kan zijn een jongste provincie betreffende Nederland.


Flevoland bestaat uit een Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Via inpoldereing met een Zuiderzee is Flevoland ontstaan. Dat inpolderen gebeurde ook niet over een ene op een overige dag. De uitvoering van het idee (een Zuiderzeewerken) gebeurde in fasen en duurde zo'n driekwart eeuw!
Daarmee zijn de Zuiderzeewerken ook dit grootste waterbouwkundige project heb je. Aanleiding teneinde de Zuiderzee in Flevoland te dammen was het gevaar over dit oprukkende drinkwater. De eerste plannen teneinde een Zuiderzee in te dammen waren alang in 1800 geschreven.

Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen, Flevoland Bestemmingen waarin tot een inpoldering over een Zuiderzee werd besloten.

Eerst kwam er ons dijk tot Wieringen in Noord-Holland. Daarna werden de Afsluitdijk gemaakt (in 1932 was deze klaar). Door de komst van Flevoland Geschiedenis een Afsluitdijk, was daar ons afscheiding tussen de Noordzee en de Zuiderzee. Een Zuiderzee heette van Omroep Flevoland destijds het IJsselmeer.

Nu die dijken daar lagen kon het Wieringenmeer worden ingepolderd (drooggelegd).

Vervolgens kwam daar ons dijk naar Urk. Urk was vroeger ons eiland! Doch via de komst van een dijk en naderhand de inpoldering aangaande Noord-oost Flevoland behoort Urk nu tot dit vaste land met Flevoland.

Door het inrichten met de dijken, kon aldoor een stuk zee geraken ingepolderd, drooggelegd. Op het land werd na enige tijd verder gemaakt en zo ontstonden allen nieuwe steden bijvoorbeeld Dronten en Lelystad.

Inpoldering Flevoland


Dit IJsselmeer was geboren. De Noordoostpolder zou de eerste veilige IJsselmeerpolder geraken. Het dijktraject werd gekozen en op 3 oktober 1939 gaven een Burgemeesters Keijzer betreffende Urk en Krijger aangaande Lemsterland elkaar ons hand op dit enkele minuten daarvoor gesloten gat in een dijk. Urk was op het moment geen eiland verdere, een emotioneel moment wegens een plaatselijke bewoners.

De inpoldering over FlevolandINPOLDERING NOORDOOSTPOLDER


Een oorlog zette enigszins de rem op de verdere ontwikkeling. Zeker werden in 1940 de dijk met een Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen met het droogmalen. In september viel een polder dor. Duizenden arbeiders begonnen juiste zware handwerk in een polder. Veel mensen gaven in welke jaren het nieuwe land een bijnaam Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP). Heel wat mensen hebben er hun kracht in de poldergrond gestoken in regio betreffende in de nazi-oorlogsindustrie.

Na een oorlog begon een voorloper aangaande de Rijksdienst wegens de IJsselmeerpolders met een uitgifte met grond en kwamen de woonkernen met de grond. Emmeloord kon zodra 1e profiteren aangaande een in een Wieringermeer opgedane ervaring. De andere polder viel aanvankelijk bij de provincie Overijssel.

INPOLDERING OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND


Na een Noordoostpolder werd daar betreffende de aanleg met Oostelijk Flevoland begonnen. Was het voor de Noordoostpolder alsnog zo het men hoofdzakelijk landbouwgrond wilde winnen, de andere polder zou de bevolking met de overvolle randstad Flevoland Ontstaan moeten opvangen. Een verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam dergelijk vormen met het er ander land benodigd was voor woningbouw en recreatie. In een nieuw aan te leggen polder zou 25% met de grond ook geen landbouwbestemming oplopen. Na een voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde al vlug de zuidelijke polder (1968).

Bij Wet met 27 juni 1985 werd besloten tot instelling over ons provincie Flevoland, met ingang over 4 januari 1986. Met die regel kwam er ons officieel ontstaan aan een provincie Flevoland. Nederlands nieuwste en 12e provincie.


flevoland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *